831 El Šaddaj

El Šaddaj, El Šaddaj, El eljon na Adonaj,
od věků až na věky jméno Tvé se nemění.
El Šaddaj, El Šaddaj, El eljon na Adonaj,
Ty jsi Bože veliký, El Šaddaj.

1. Vím, že jsi Ho na kříži obětoval za hříchy,
Milovaný Tvůj Syn nás vysvobodil od smrti.
Ty jsi Bůh který vidí klečícího před Tebou,
z otroků pak svobodné jsou děti Tvé.

2. Dlouhý čas před Ježíšem Spasitel byl zaslíben,
mnohý ještě netušil, že by ON byl Mesiáš.
Převeliká je moc Tvá, Golgotou nám zjevená
ponížením dokázal Syn lásku k nám.

Home