724. Zapal oheň v srdci

1. Zapal oheň v srdci, Pane Ježíši,
nechť mi ozáří Tvůj plamen duši.
Všechno, co je ve mně, všechno, co jen mám,
Tobě to patří, Tobě to dávám.

Jen Ty jsi mojím světlem v černé tmě,
studna života a štěstí věčné.
Jen Ty posloucháš modlitby moje
a ve Tvých dlaních jsou moje boje.

2. Satan mě pokouší, Ty při mně stojíš,
vítězství dáváš, Ty neopustíš.
Na tmavé obloze celého světa,
jsi jako hvězda, jediná cesta.

Jen Ty jsi mojím světlem v černé tmě,
studna života a štěstí věčné.
Jen Ty posloucháš modlitby moje
a ve Tvých dlaních jsou moje boje.

3. Blíží se k nám, přijde, vykoupení čas,
ten den, kdy Ježíš vezme k sobě nás.
Už jen krátká chvíle možná uplyne,
v pravdě a lásce, On nás přivine.

Jen Ty jsi mojím světlem v černé tmě,
studna života a štěstí věčné.
Jen Ty posloucháš modlitby moje
a ve Tvých dlaních jsou moje boje.

d g C7 F g A d g A d
d g C7 F g A d g A d
DE: Zünde an dein Feuer

Home

Next song