Aawitan Kita, pupurihin Kita

Aawitan Kita, pupurihin Kita,
Pagpapalain ang ngalan Mo,
Pagkat wala ng ibang
Dios na tulad Mo;
Ikaw lang ang daan.

Ikaw lang ang may akda ng buhay,
Ikaw lang liwang sa pananaw,
Ikaw lang ang kapayapaan
Ikaw lang, pangako'y'di iiwan
Ikaw lamang ang Dios.

Home

Next song