Aawitan Kita, pupurihin Kita

Aawitan Kita, pupurihin Kita,
Pagpapalain ang ngalan Mo,
Pagkat wala ng ibang
Dios na tulad Mo;
Ikaw lang ang daan.

Ikaw lang ang may akda ng buhay,
Ikaw lang liwang sa pananaw,
Ikaw lang ang kapayapaan
Ikaw lang, pangako'y'di iiwan
Ikaw lamang ang Dios.

Home