841. Sváty Bože můj

1. Sváty Bože můj, Ty jsi touha má.
Srdce mé v Tobě pokoj zná.

/: Jen na hrudi Tvé, dojdu pokoje,
srdce mé v Tobě jen spočine. :/

2. Vím, že v Tobě sám radost věčně mám.
Čistou lásku Tvou přijímám.

/: Jen na hrudi Tvé, dojdu pokoje,
srdce mé v Tobě jen spočine. :/

3. Nikdo nemůže vzít mi radost Tvou,
radost věčnou a nebeskou.

/: Jen na hrudi Tvé, dojdu pokoje,
srdce mé v Tobě jen spočine. :/

4. A když přijde má smrti hodina
Ježíš mě v nebi přijímá.

/: Jen na hrudi Tvé, dojdu pokoje,
srdce mé v Tobě jen spočine. :/

Home