623. I když bouřka domem třese

I když bouřka domem třese
hromy, blesky ze všech stran.
Bůh je s námi, nebojte se,
ON je všemohoucí Pán.

Jeho moc je nad námi,
od zlého nás ochrání.
I když bouřka domem třese,
hromy, blesky ze všech stran.

Home