Neseme zprávu o naději Všem Kristu vzdáleným

Neseme zprávu o naději
Všem Kristu vzdáleným:
Dnes právě zázraky se ději:
Vás téz chce nazvat lidem svým.

Blízkým i dalekým nese Ježíš pokoj
Blízkym i dalekým nese spasení.

Nesemu zprávu o příteli
Všem osamělým zde:
Dnes právě jim se dát chce celý,
Tak Slovem svým vstříc duši jde.

Neseme zprávu o radosti,
Jež překonává stín:
Dnes právě v lásce své nás hostí
Sám Ježíš, smírce lidských vin.

Neseme zprávu o smíření
Všem v zemských bouřích zde:
Dnes právě nad vin rozvíření
Pán Ježíš pomoci nám jde.

Blízkým i dalekým nese Ježíš pokoj
Blízkym i dalekým nese spasení.

Home