66. Láska divotvorná bez mezí

Láska divotvorná bez mezí!
Slávy Král ti spásu a milost nabízí.

Slyš, jak klepe, prosí, čeká, otevřmu!
Slyš, jak klepe, prosí, čeká, otevřmu!

Cožpak milost Jeho nepřijmeš
A bez odpuštění pryč znovu odejdes?

Láska Jeho něžně volá tě.
Pokud není pozdě, dej Jemu srdce své!

E, H, E, E/h, H7, E, E, A, E, H, E, H, E7, A, E/h, H7, E

Home