206. Pane, Tobě důvěřuji

Pane, Tobě důvěřuji,
Králi slávy, Ježíši.
V Tobě srdce rozbouřené
jedině se utiší.

Když jsi se mnou, tu je šťastný
žití mého každý rok.
Pane můj, bez Tebe více
nechci jíti ani krok.

Pane, Tobě důvěřuji
v radosti i v žalosti,
věřím, že mi nedáš padnout
v klamné sítě marnosti.

Když's mě slavně vysvobodil,
navždy zahnal hříchu noc,
věřím, že mě v pokušení
neopustí Tvoje moc.

Pane, Tobě důvěřuji
dnes i zítra, v každý čas.
Dej, at' nikdy nepřeslechnu,
co mi říci chce Tvůj hlas.

Home

Next song