Pintig ng Iyong Puso

Parang alon sa dagat,
ika'y dumating
Parang alon sa dagat,
kam'y iyong dalhin
Magpapatianod,
kami ay ihatid
Ikaw lang ang may
alam nitong landasin

Parang alon sa dagat, ika'y dumating
Parang alon sa dagat,
kam'y iyong dalhin
Magpapatianod,
kami ay ihatid
Ikaw lang ang may
alam nitong landasin

Kami'y akayin,
at iyong dalhin
Hanggang marating na
ang lalim ng pintig ng iyong puso
Na nagsasabing,
Ika'y manatili sa aking piling
At iyong dinggin,ako'y mahalin
At laging sundin, at sasambahin

Home

Next song