Sembahlah Raja yang Mahabesar

SEMBAHLAH RAJA YANG MAHABESAR
NP. 008 - 3/4 As = Do (4 Mol)

Sembahlah Raja Yang Mahabesar
Ucapkan syukur dengan bergemar
Benteng dan Penolong Yang Mahaesa
Bertakhta di surga dengan megah-Nya

Masyhurkanlah kodrat dan rahmat-Nya
Bersalutkan t'rang di cakrawala
Amarah-Nya nyata di gempa hebat
Petir, guntur, angin topan yang dahsyat

RahmatMu, ya Allah, tak tersukat
PerlindunganMu selalu dekat
Memancar di langit, gunung dan lembah
Sehingga manusia penuh bahagia

Tuhanlah Khalik dan Bapa kami
Janji-Mu teguh tak Kau ingkari
Kasih-Mu melimpah setiap saat
Kau Benteng, Penolong dan Juru S'lamat.

Home

Next song