803. Odpusť mi, můj Bože

1. Odpusť mi, můj Bože, odpusť, já prosím.
Odpusť, že tak pozdě k Tobě přicházím.
/: Odpusť, že jsem dříve Tebe nepoznal,
a přítele zlého jsem ten krát přijal. :/

2. Odpusť že, můj rozum, s Tebou bojoval.
Odpust, že jsem Tě sám trpět přinutil.
/: Odpusť, že jsem rány Tobě způsobil,
že já na kříž znovu jsem Tě přibijel. :/

3. Očím mým ukázal jsi mou cestou zlou
a srdce dotkl ses svou mocnou rukou.
/: Ty jsi mě probudil a dal nově žít
a nedopustil jsi mi v hříchu zemřít. :/

4. A teď zde v modlitbě stojím před Tebou,
tak veď mě Ty, Bože, svou pevnou rukou!
/: Já Tobě věnuji celý svůj život.
Jen prosím, nenech mě v boji zahynout. :/

5. Toužím Tě, můj Bože vždy oslavovat,
i slovem i skutkem Tebe velebit,
/: že by lidi Tebe na mně viděli
a světlem Tvým přitáhnuti k Tobě šli. šli. :/

Home