Bagaimana Kusambut Datang-Mu?

BAGAIMANA KUSAMBUT DATANG-MU?
NP. 063 - 4/4 Bes = Do (2 Mol)

Ya Tuhan bagaimana, Kusambut datang-Mu?
Semoga sukacita, berlimpah di kalbu,

Supaya tiap pujian, yang kupersembahkan,
Sungguhlah menjadikan, Rajaku berkenan

Almasih Mahamulia, menghapus dosaku
Yang dirindukan dunia, karunia nikmat-Mu

Tuhan ajarlah aku, agar aku sedia,
Menyambut'kan datang-Mu, sepatut-patutnya

Terikatlah hidupku, terhina dan cemar,
Kau datang dan jiwaku, merdeka, bergemar,

Dahulu aku mati, hiduplah ku kini
Kekayaan rohani, milik ku abadi

Kelak kau datang lagi, Hai Hakim dunia
Kau, dikaruniai, mahkota mulia,

Seg'ralah terbit pagi, gemilang dan megah
Sabar sedikit lagi, t'rang baka merekah

Home