810. Ruce Krista/ Můj Kristus má ruce milující

1. Můj Kristus má ruce milující.
Má ruce nádherné, něžné.
/: Jen podívej, vždyť jsou probodené
za srdce tvé i mé hříšné. :/

2. Možná že jsi depresí vyčerpán,
svědomí tě odsuzuje.
/: Neodmítej tedy Spasitele,
Jehož krev tě zachraňuje. :/

3. Však Kristus můj, z bahna vytahuje,
nabízí ti vykoupeni.
/: Ne slovem jen ale životem svým,
měl lásku a odpuštění. :/

4. Natažené ruce má k lidem všem,
tak volá hříšníky k Sobě.
/: Můžeš snad dlouho stát jen na straně?
Neignoruj lásku k tobě! :/

5. Jen pohlédni, hleď ve víře na kříž,
zaměř svůj zrak jen na Krista.
/: Probodené ruce Ježišovy,
Ó, Boží láska tak čistá. :/

Home





Next song