833. Kristova láska je nekonečná

1. Kristova láska je nekonečná,
k věčnosti klíč, jak řeka tajemná,
lidem daná, je tolik mohutná
a hluboká, světlem naplněná.

Ta láska všem darovaná, (všem darovaná,)
v Kristu Bůh dá, (v Kristu Bůh dá,)
nekonečná, (nekonečná,)
pro spásu člověka Bůh dá,
(pro spásu člověka Bůh dá)
Ježíšem Kristem všem darovaná.

2. Jdi otevřít, ON tě očekává,
před dveřmi je ana ně zaklepá,
tě zavolá, že tvoje srdce lká,
ON dobře ví a pokoj tobě dá!

Ta láska všem darovaná, (všem darovaná,)
v Kristu Bůh dá, (v Kristu Bůh dá,)
nekonečná, (nekonečná,)
pro spásu člověka Bůh dá,
(pro spásu člověka Bůh dá)
Ježíšem Kristem všem darovaná.

3. Kdo žije zde na zemi, kdyby znal
Kristovu lásku, kterou lidem dal!
A kdyby Bůh ji na okamžik vzal,
tak tento svět by rychle zanikal!

Ta láska všem darovaná, (všem darovaná,)
v Kristu Bůh dá, (v Kristu Bůh dá,)
nekonečná, (nekonečná,)
pro spásu člověka Bůh dá,
(pro spásu člověka Bůh dá)
Ježíšem Kristem všem darovaná.

4. Tebe, mne dávno ON zamiloval.
A dokonce, kdo Mu se posmíval.
Kdo řekne: ¨Ne!¨ ve zvrácenosti své.
Ty všechny s láskou přesto Kristus zve.

Ta láska všem darovaná, (všem darovaná,)
v Kristu Bůh dá, (v Kristu Bůh dá,)
nekonečná, (nekonečná,)
pro spásu člověka Bůh dá,
(pro spásu člověka Bůh dá)
Ježíšem Kristem všem darovaná.

Home

Next song