850 Bůh přišel k nám na svět

1. Bůh přišel k nám na svět,
Svůj pokoj nám přinést.
Bůh vstoupil do noci,
přišel nám pomoci.
Však tento svět, pro Božího Syna,
nemá domov, místo nemá.
ON přišel k nám. Mnozí Ho nechtěli.
Nechtěli vzdát, chválu Spasiteli.

2. Bůh přišel z lásky k nám,
i nyní nás hledá.
Vstoupil do naší tmy,
války i trápení.
Však tento svět, pro Božího Syna,
nemá domov, jenom chlév má.
ON prišel k nám. my jsme Ho nechtěli.
Jen zaklepal, my neotevřeli.

3. ON přišel k nám na svět,
Svou lásku nám přinést
Opustil trůn v nebi,
vzal koru-nu z trní.
Však tento svět, pro Božího Syna,
nemá domov, jenom kríž má.
ON přichází! Máš pro Něj místo ty?
Ó nenech Jej už nikdy odejít!

Home