617. Přišel Bůh

Přišel Bůh
na zem k nám
za můj hřích
život dát.
Z hrobu vstal
Kristus Pán
žije zas
haleluja.

Home