Dnes ještě cesta spásy je volná dokořán

Dnes ještě cesta spásy je volná dokořán;
I ty smíš na ni vstoupit, i ty jsi ještě zván.
Jen přijmi Spasitele, jenž za tvé viny mřel
A chce, bys nezahynul, smrt druhou neuzřel.

Proč tedy ještě stojíš a váháš k němu jít?
Což myslíš, ze tvá duše ve světě najde klid?
Jen raděj ze svých hříchů se vyprostiti dej
A svému Pánu cele se vydat neváhej!

Dej jemu srdce svoje, vždyt‘ na ně právo má,
ON ztiší nepokoje a pokoj svůj ti dá.
Jen v službě Krále králů tvůj život najde cíl;
Kdo v Jeho stopách kráčel, ten nikdy nezbloudil.

Es, B7, c7, f, Fis9, Es, B, B, Es, B, Es, c, F7, B, B7, Es, As, Es, h dim, c, C7, f, c, c6, B, B, Es, c, g, c, f, B7, Es

Home