Banyak Perkara (Allah Mengerti)

Banyak perkara,
yang tak dapat 'ku mengerti
Mengapakah harus terjadi,
di dalam kehidupan ini

Satu perkara,
yang kusimpan dalam hati
Tiada sesuatu 'kan terjadi,
tanpa Allah peduli

Allah mengerti, Allah peduli
Segala persoalan yang kita hadapi
Tak akan pernah dibiarkan-Nya,
ku bergumul sendiri
S'bab Allah mengerti

Home