188. Nade mnou když bouře hřímá

Nade mnou když bouře hřímá, vlny kol se vzdouvají, náruč Páně má je spása, jeho ruce skrývají.

ON mne skrývá, věrně skrývá, duše má v něm pookřívá. ON mne skrývá, věrně skrývá v stínu mocné ruky své.

I když bol mé srdce svírá, tím víc toužím s Pánem být. V jeho ruce, i když trestá, chci své útočiště mít.

Úzkosti mne obkličují, satan lstí svou útočí, však do skrýše Božích rukou nikdo za mnou nevkročí.

A tak cestou úzkou kráčím vedle srázů, propastí. Ruka pro mne probodená dovede mne do vlasti.

F, C7, F, C7, F, F, C7, F, B6, C7, F, B, F, C7, F, B, F, C7, F

Home

Next song