731. V kříži Tvém

1. K Svému kříži veď mne blíž, Spasiteli milý,
tam je hojnost milosti, duchovní zdroj síly.

V kříži Tvém, v kříži Tvém mám svou sílu stálou,
Ty ve světě nejistém přepevnou jsi skálou.

2. Až ke kříži došel jsem, ztrápený a bídný,
Pán mi rány zahojil, ON je lékář vlídný.

V kříži Tvém, v kříži Tvém mám svou sílu stálou,
Ty ve světě nejistém přepevnou jsi skálou.

3. Tam na kříži zmíral Pán, ztrápen tíhou hříchů,
zaplatil za vinu mou, nepravost a pý- chu.

V kříži Tvém, v kříži Tvém mám svou sílu stálou,
Ty ve světě nejistém přepevnou jsi skálou.

4. Z kříže plyne naděje, jistosta a víra,
Pán z něj světu hříšnému náruč otevírá.

V kříži Tvém, v kříži Tvém mám svou sílu stálou,
Ty ve světě nejistém přepevnou jsi skálou.

F d B C F
d B F C F
B F C F A B F/C C F
DE: Jesus zieh zum Kreuze mich

Home