Aawit

O Diyos, aking nadarama,
Minsa'y malayo Ka sa piling ko;
Kahit nananalig pa rin,
Aking inaaming mahirap
manalangin.

'Di alam ang gagawin
At anong sasabihin
Dahil sa biyaya Mo
Buong puso akong

Aawit, magpupuri
Kahit may pagsubok man;
Sa hirap at kalungkutan,
Aawit, magupuri,
Itataas ang Ngalan Mo;
Ika'y Diyos na totoo.
Aawit.

O Diyos, minsa'y di ko batid
Ang kalooban Mo sa buhay ko,
Mananalig pa rin sa'Yo
Sapagkat ako'y niligtas Mo.

Ang mga pangako Mo,
Pinanghahawakan ko
Dahil sa biyaya Mo
Buong puso akong…

Aawit, aawit, aawit. .

Home