Above All (Tagalog)

Makapangyarihan, ang aking Diyos
Mga likha niya ay napapaluhod
Ang karunungan sa kanya nagmula
Siya ang wakas at ang pasimula.

Mga bansa at mga hari
Sa paghuhukom Ika'y maghahari
Namamangha sa kagandahan mo
Wala nang makahihigit sayo.

Si Jesus nagpapako sa krus
Nabuhay siya't itinakwil ng iba
Wari'y rosas na inapak-apakan
Hari ka man nagpakumbaba
sa iyong likha.

Pag-ibig mo'y hindi mapantayan
Kabutiha'y hindi masuklian
Wari'y rosas na inapak-apakan
Hari ka man nagpakumbaba
sa iyong likha.

Home