Aking Dasal

Nawa'y maging gabay, saan man magtungo
Tuwing nalulumbay, ginhawa ng puso
Itong aming dasal, kapag naliligaw
Kami'y akayin Mo, sa landas na wasto
Kung sa'n patungo sa Iyo

Aming panalangin, nawa'y pag-ibig Mo
O, Diyos kami'y dinggin, ilaw sa'ming puso
Sa bawat sandali, sa araw at gabi
Maging tanglaw namin
Itong aming dasal, itong aming dasal
Kapag naliligaw, kapag naliligaw
Habang nasa mundo, Kami'y akayin mo
Kung sa'n patungo sa Iyo

Panalangin namin kami ay pagpalain
Na kahit sa dilim nawa'y makita
Liwanag ng pag-ibig Mong dakila
At di na mawalay sa Iyong gabay

O, Diyos aming hiling, nawa ay tanglawan
Payapang daigdig, at laging bantayan
Ang buhay na laging sa Iyo umaasa
Puspos ng'Yong pag-ibig, Ikaw ay manahan

Aming panalangin, aming panalangin
Tulad ng'sang paslit, tulad ng'sang paslit
Kami'y akayin Mo sa landas na wasto
Kung sa'n patungo sa Iyo

Home