Ako'y Akayin

Mayroong pananabik,
Ikaw ang pupuno;
Bagyong nangalit,
Sa Iyo'y humihinto.
Kaluluwa'y uhaw
na makilala Ka;
Uminom sa batis
Na sa Iyo'y nagmumula.

Ako'y akayin, sa ilalim
ng pag-ibig Mo,
Hesus, hagkan ako't
yakapin Mo;
Ako'y akayin higit pa sa
katulad ng dati;
Panginoon, Ika'y mamahalin,
Hangad ko ang pag-ibig Mo.

Bawat umaga,
Ika'y hahanapin;
Pangako Mong biyaya'y
kakamtin;
Natagpuan sa Iyo
pag-asang gagabay,
Sa Iyong presensiya,
Ganap kailan pa man.

Home