Ako'y magpapasakop Sa'yo

Ako'y magpapasakop Sa'yo,
Tanging hangad ko lang
Ay puspusin ang puso,
Gamitin Mo ang buhay kong ito,
Upang masabi ko
Mahal kita oh Kristo
Kaya't ako'y magpapasakop Sa'yo

Binigyan Mo ng kamay
Upang umabot sa naligaw
Ipadama ang Pag-ibig at
ang Katubusan
Binigyan mo ng pandinig
Upang marinig ang'Yong tinig
Kalungkutan ng iba'y dama,
kaya ngayon sumasambit

Ngayo'y binabalik Sayo
Bigay Mong kakayahan
Ang buhay ko at ang lahat
Upang kalooban Mo'y matupad
Ngayo'y umaalis ako
Sa'yong daan Panginoon.
Tanging nais lamang ay
masunod ang tinig Mo

Ngayo'y binabalik Sa'yo
Ang papurit pagsamba
Narito ako Hesus, inaawitan Ka
Pagkat O Diyos Ikaw lamang,
Ang nagmamahal ng wagas
Kaya't Ama gamitin Mo ako
Upang O Diyos Ika'y mahayag

Home