Ako'y Mangha

Ang buhay ko'y di alam kung saan ang tungo
Bagay ng mundong ito ang isip ko
Hindi alam, alipin ng pagkakasala
Gayun pa man ay may hibik sa'king puso
Ngunit nang Ikaw ay unang makilala
Ang buhay ko ay napuno ng pagsamba
Alam ko nasa'yo ang aking katubusan
Ang banal Mong Espiritu ang alay Mo

Ako'y mangha sa pag-ibig Mo
Namamangha sa paglingap Mo
Dahil sa dugo Mo ako'y lumaya
Buhay ko'y Iyong nilinis na lubos
Ang sala ko'y pinawi Mo

Kung minsa'y tiwala ko ay napaparam
Kahinaan ay lagi kong namamasdan
Ngunit ako'y inaahon ng Iyong Pag-ibig
Handa pa rin sa pagtugon sa'king dasal
Walang iba kundi Ikaw lamang, O Kristo
Ang nagmamahal ng wagas at totoo
Pinapawi lahat ng takot sa'king puso
Panginoon, salamat po sa tinig Mo

Ako'y mangha sa pag-ibig Mo
Namamangha sa paglingap Mo
Dahil sa dugo Mo ako'y lumaya
Buhay ko'y Iyong nilinis na lubos
Ang sala ko'y pinawi Mo

Nagtataka, nagtatanong kung paano
Paano Mo inaabot ang tulad ko
Bakit patuloy ang bulong sa aking puso
Kahit lumilimot, sumusuway Sa'yo
Ano kaya ang buhay ko kapag wala Ka
Kapag wala ang Iyong biyaya't Salita
Walang ibang sukli kundi pasasalamat
Aking Ama, salamat po sa tinig Mo!

Ako'y mangha sa pag-ibig Mo
Namamangha sa paglingap Mo
Dahil sa dugo Mo ako'y lumaya
Buhay ko'y Iyong nilinis na lubos
Ang sala ko'y pinawi Mo

Buhay ko'y Iyong nilinis na lubos
Ang sala ko'y Pinawi Mo

Home