Ako'y Nagtitiwala Kay Hesus

Ako'y nagtitiwala kay Hesus,
Kahit saan mang dagat
o bundok;
Hindi ako matatakot,
Pagkat ako'y kinukupkop.

Ako'y magtitiwala sa Kaniya,
Sa gitna ng pakikipagbaka;
Takutin man ang kaluluwa,
Ang aasahan ko pa rin ay Siya.

Kung ang rosas,
Kaniyang minamahal,
Mga ibo'y pinapatnubayan;
Di lalo na yaring buhay,
Iniingatan sa gabi't araw.

Mapanglaw man,
Malalim ang libis,
Sa piling ko'y hindi umaalis;
Kasalo ko sa hinagpis,
Si Hesus na Hari ng pag-ibig.

Home