Ako'y Namamangha Sa'yo

Kagandahang di mailarawan
Ang Salita'y tunay
Di masaklaw ng kaisipan
Walang katulad kailan pa man
Dunong Mo'y di namin malirip
Biyaya Mo'y'di namin abot
Kagandahang'di mailarawan
Nakaluklok sa kaitaasan.

Ako'y namamangha Sa'yo
Diyos, ako'y namamangha Sa'yo
Walang hanggang papuri
ang alay ko,
Namamangha Sa'yo.

Home