Alaba A Dios

Ang Diyos mo ay naghihintay
sayong mga dalangin
mga dalangin na nagpapatunay
na ika'y nagtitiwala
manatili at maghintay
Pagkat na sa Kaniyang mga kamay
Alisin ang lahat ng pagduda
Pagkat mahal ka ni Hesus

O Magpuri
sating panalangin
Ang Diyos dakilain
at luwalhatiin
anumang pagsubok
tayo ay kumapit
sa Diyos ng pag-ibig

Ang Diyos may gawa at lumikha ng lahat
Mula pa noon sayo ay nagtapat
Hindi siya nagkulang, hindi kailanman
Sayong kahinaan pangunaway sapat
Kumapit lang at huwag ng mangamba
Ipagtiwala na ang lahat sa Kaniya
Sayong mga awit makikita mo Siya
Itaas ang kamay

Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos
Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos

O kay inam na pagmasdan
Pag Diyos ang nangusap
Tila minsan walang nangyayari
Ngunit Siya ay kumikilos
Manatili at maghintay
Pagkat nasa Kaniyang mga kamay
Alisin lahat ng pagduda
Pagka't mahal ka ni Hesus

Home