Alalahanin Mo

Minsan dumarating sa ating buhay
Panlalamig, panlulumo, pananamlay
Lakas tila ba sa atin ay nawawala
Panghihina madalas ang natitira
Sa munting pagsubok tayo ay bumibigay
Sa mahinang bagyo agad tayong natatangay
Pa'no natin sasabihing ang Dios saati'y buhay,
Kung sa kaunting hirap di tayo magtagumpay?

Alalahanin mo kung sino ka
At ang Dios na sa'yo ay may likha
Anumang kapangyarihan ang mayro'n Siya
Ay siya ring kapangyarihang mayro'n ka
Bumangon na sa'yong pagkakadapa
Ipamuhay mo ang Kaniyang Salita
Kalimutan mo na ang nakaraan
Pagbabalik tanaw sa'yong kamalian
Ang Salita ng Dios ang iyong pagbulayan

Ngayong alam mo na kung sino kang talaga
Hahayaan mo bang kaaaway ay ibagsak ka?
Ang Dios na ang nagsabi Siya'y na sa'ting tabi
Sino pa sati'y gagapi kung Siya ang ating kakampi?

Kahit di mo maisip kung pa'no nangyari
Tanggapin sa sariling ika'y Kaniyang pinili
Ang tagumpay Niya'y tagumpay mo rin

Home