Ang Awitin Kong Ito

Sa aking puso ay may awitin
Biyaya Niyang sapat para sa akin
Sa tulad kong hindi karapat-dapat
Habag Niya sa akin ay hinain.

Ngayo'y alam bakit ako ang pinili
Kasama Niya bago ang una
Kaya ang Diyos sa aki'y humalili
Sa tulad kong isang di pansin

Ano ang aking maihahandog sa IYO?
Tinig ko'y'di sapat ngunit ito ay itataas

Ang awitin kong ito
Tangi lamang sa'Yo iaalay
kalakip ng buhay na mula sa Iyo

Sa Iyo lamang ang papuri
Ang pagdakila sa Ngalan Mo
O Hesus aking Diyos
Sa aking buhay mamalas ka
Pagharian Mo ang pusong ito

Ngayo'y alam bakit ako ang pinili
Kasama Niya bago ang una
Kaya ang Diyos sa aki'y humalili
Sa tulad kong isang di pansin

Ang awitin kong ito
Tangi lamang sa'Yo iaalay
kalakip ng buhay na mula sa Iyo

Home