Ang nais ko'y purihin ka Panginoon

Kung hindi man makamtan
Kagalingan sa karamdaman
Sasambahin mo pa rin
kaya't pasasalamatan?
At kung ang kabiguan ay
maging paulit-ulit lang
Sasambahin mo pa rin
kaya't pasasalamatan?

Sa hirap at ginhawa man
Ikaw ay pasasalamatan

Ang nais ko'y purihin ka Panginoon
Bawat pagkakataon na mayroon
Ang nais ko'y purihin ka Panginoon
May himala man o kahit walang tugon

Lawak ng aking Kaisipan
Kung di maabot ng nararamdaman
Sasambahin mo pa rin
kaya't pigtitiiwalaan?
Kung ang iyong kagustuhan
Ay di umayon sa kalooban
Sasambahin mo pa rin
kaya't pititiwalaan

Anuman ang maging kalagayan
Ikaw ay pagtitiwalaan

Ang nais ko'y ibigin ka Panginoon
Bawat pagkakataon na mayroon
Ang nais ko'y ibigin ka Panginoon
May himala man o kahit walang tugon

Ang nais ko'y purihin ka Panginoon
Bawat pagkakataon na mayroon
Ang nais ko'y ibigin ka
May himala man o wala
Sa hirap at ginhawa
Sa pagpapala man o dusa
Kahit anong kalagayan pa
Pupurihin Ka
Iibigin Ka

Home