Ang Panginoo'y Tapat Kailanpaman

Sa Panginoong Hesus
Ako'y magtitiwala
Sa biyaya Niya't habag
Buhay ko'y may kalinga
Sa pagsubok at lumbay
Naro'n Siya't dumaramay
Ang Panginoo'y tapat
Magpakailanman

Kung ika'y nanlalamig
Wala kang malapitan
Para bang ang daigdig
Sa iyo'y pinapasan
Alalahanin mo sana
Minamahal ka Niya,
Ang Panginoo'y
Tapat kailanpaman

Biyaya Niya't habag
Sa buhay ko'y sapat
Di man karapat-dapat
na ako ay iligtas
Pangako Niya'y di mag-iiba,
Di tulad ng iba
Ang Panginoo'y
Tapat kailanpaman

Home