Ating Diyos

Ating Diyos,
Siya ay sadayng mabuti;
Ating Diyos, ipagdiwang;
Ating Diyos,
Wala ng alinlangan:
Ating Diyos, kaybutii Niya. (2x)

At dahil iniibig Niya ako:
Puso kong ito,
Awit ay papuri;
Sa puso Niiya'y
may puwang ako,
Kaya't Siya ay tinatanggap ko.

Home