Awit Ko

Aking itataas,
ang Ngalan Mo, Hesus
'Pagkat dakila Ka, hindi nag-iiba.
Kaluwalhatian Mo ay sapat na
sa buhay ko,
Itakwil man ako ng mundong ito.

Panginoon, narito ang puso kong bukas,
Ba't ako maglilihim Sa'yo,
Batid Mo ang lahat sa buhay ko.
Kalul'wa ko'y lagi
nang naghahanap Sa'yo;
Ang tanging hangad ng puso ko
ay paglingkuran Ka.
(Panginoon, pupurihin Kita!)

Sa tuwing nag-iisa,
naalala Ka
Ang kalooban Mo ay binubulay ko
Magpupuri Sa'yo,
Di lang sa awit kong ito,
Kundi sa buhay kong alay ko Sa'yo.

Home