Awit Ng Pagsamba

Kaybuti Mo, Panginoon,
Dakila Ka sa buhay ko
Sa labis na pag-ibig Mo
Ay naligtas ako.

Hindi man karapat-dapat
Ay Iyong pinatawad
Binigyan Mo pa ng tinig
Tinuruan Mong umawit
Kaya ngayon ang puso't isip ko'y
Iisa'ng sinasambit

Ang pagpupuri't pasasalamat
Ay sa'yo lamang nararapat
Ang tunay na awit ng pagsamba'y
Sa'yo lamang iaalay, Hesus.

Home