Awit ng Pagsamba - Extended

Kaybuti Mo, Panginoon,
Dakila Ka sa buhay ko
Sa labis na pag-ibig Mo
Ay naligtas ako.

Hindi man karapat-dapat
Ay Iyong pinatawad
Binigyan Mo pa ng tinig
Tinuruan Mong umawit
Kaya ngayon ang puso't isip ko'y
Iisa'ng sinasambit

Ang pagpupuri't pasasalamat
Ay sa'yo lamang nararapat
Ang tunay na awit ng pagsamba'y
Sa'yo lamang iaalay, Hesus.

Ang buhay Mo ay nakamtan
Sa Salitang binuksan Mo
Kapahayagang naibuhos
Nagpalayang lubos

Tumalikod man kung minsan
Hindi pa rin iniwanan
Mimamahal Mo ng sukdulan
Biyaya Mo'y laging laan
Kaya ngayong ang buong tinig ko
Inaalay ko Sayo

Kahit na paulit-ulit na lumisan Sayo
Laging Ang Iyong paningin
ay nakatingin sa isang tulad ko
kahit kailan ikaw ay hindi nagbabago
Biyaya'y laan sa isang katulad ko.

Home