Awiting Makalangit

O kaysarap umawit
Awiting makalangit
Puso mo'y umiindak
Sa tuwa, sa galak, ligaya
'Pagkat damang-dama mo
sa iyong inaawit
Nagbubunyi pati anghel sa Langit
Sa tuwa, sa galak, ligaya

Mga awiting makalangit
Ibang ligaya ang sa'yo'y hatid
Na hindi kayang tumbasan
Ng mga awiting makasanlibutan
O kaysarap umawit awiting makalangit
Puso mo'y umiindak
Sa tuwa, sa galak, ligaya

Mga awiting makalangit
Ibang ligaya ang sa'yo'y hatid
Na hindi kayang tumbasan
Ng mga awiting makasanlibutan
Ang buhay namin ay dating nagdurusa
Ngunit ngayo'y masigla na't masaya
Mula nang si Hesus ay makilala

La la la la la la…
Puso mo'y umiindak
Sa tuwa, sa galak, ligaya
Sa tuwa, sa galak, ligaya
Sa tuwa, sa galak, ligaya

Home

Next song