Bagong Puso

Likhaan Mo ng bagong puso
Ang Iyong anak
Upang Sa'yo ay magpuri
Nang may kagalakan

Likhaan mo ng bagong puso
Akong Iyong anak
Upang Sa'yo ay sumamba
Nang may kagalakan

Bagong puso, sakdal na puso
Ito ang dalangin ko
Bagong buhay na tapat Sa'yo
Ito ang alay ko, Hesus

Lagyan mo ng bagong ningas
Ng'Yong Espiritu
Upang ang Iyong liwanag
Ang siyang makita ko

Tulad ng bagong sisidlan
Na nilinis at hinubog Mo
Upang ang'Yong kalooban
Ang siyang matupad ko

Home