Banal Mong Tahanan - Medley

Ang puso ko'y dumudulog sa'yo,
Nagpapakumbaba at nagsusumamo.
Paging dapatin Mong Ikaw
ay mamasdan,
Makaniig Ka at sa'yo ay pumisan.

Ang puso ko'y dumudulog sa'yo,
Nagpapakumbaba at nagsusumamo.
Paging dapatin Mong Ikaw
ay mamasdan,
Makaniig Ka at sa'yo ay pumisan.

Loobin Mong ang buhay ko'y
Maging banal Mong tahanan,
Luklukan ng Iyong wagas
na pagsinta,
Daluyan ng walang hanggang
Mga papuri't pagsamba
Maghari Ka, O Dios,
ngayon at kailanman.

Wala Kang katulad,
Wala nang hihigit Sa'yo;
Wala Kang katulad,
Wala nang papantay Sa'yo;
Ikaw ang Diyos, noon pa man,
Maging ngayon at kailan man,
Sa habang panahon,
Wala Kang katulad.

Awitin ko man
Lahat ng awit sa mundo;
Di kayang ilarawan
Ang kadakilaan Mo,
Kulang ang lahat ng tula
Kulang maging mga salita,
Upang ihayag ang kabutihan Mo.

Wala Kang katulad,
Wala nang hihigit Sa'yo;
Wala Kang katulad,
Wala nang papantay Sa'yo;
Ikaw ang Diyos, noon pa man,
Maging ngayon at kailan man,
Sa habang panahon,
Wala Kang katulad.

Sa piling mo may buhay
Sa piling mo may sigla
puso koy lumalakas kapag kapiling ka
o Dios ako'y iyong iyo
puso ko'y baguhin mo
pagkat akoy uhaw sa piling mo.

Home