Basta't Ikaw

Sa buhay ko Ikaw ang bukas
Sa lahat ng suliranin ko
Ikaw ang Siyang lunas
Sa puso ko Ikaw ang nais
Pag-ibig Mo, O Diyos
O kaytamis

Napakasarap magpuri
Sa kanlungan (presensya) Mo
Lahat ng nais ng puso'y
Matatagpuan Sa'yo
Napakasarap magpuri
Sa kanlungan (presensya) Mo
Wala ng aalalahanin pa,
Nakapaligid man ang problema

Basta't Ikaw
Basta't Ikaw
Basta't Ikaw, O Diyos
Ay Kasama.

Home