Binago N'ya

Nung una, ang akala ko
Ang buhay ko’y di na magbabago
At kahit, ano pang gawin
Ako’y bumabalik sa maling gawaiin
Marami na akong sinubukan
Kung sino-sinong nilapitan
Nang halos Ako ay sumuko na
Si Hesus ay nakilala

Ang aking Buhay ay binago Niya
Magmula nang ako’y magpasya
Sa aking puso’y paghariin Siya
Anong himala,
Ako’y nag-iba
Kasalanan ko ay pinatawad
Ginawang anak Niya
Sa langit pupunta
O kaybuti ng Diyos, at ako’y binago Niya

Lumipas ang mga taon
Lalong naging tapat ang Panginoon
Sa aking mga pagkukulang
Siya ang nagtutuwid sa aking daan
Kung iisipin ko lamang
Sa kahapon ko siya ang kulang
Sa aking mga kailangan
Higit Siya sa sino pa man

Home