Biyaya Mo'y Laan

Sa tuwina kapag ako'y nag-iisa
At dilim kulay ng pag-ibig na sa'yo ay nadama
'Pagkat mula ng Ika'y aking makilala
At sa puso ko'y pinawi Mo ang pangamba

'Pagkat pangako Mo ako ay di pababayaan
Biyaya ay sapat sa aking mga pangangailangan
Ang pagpapala Mo'y walang sukat paglagyan
Oh Dios biyaya Mo'y laging laan

Kapag ang puso ay nakita Mong tapat
At sa utos ay sumusunod masayang lumalakad
Naniniwala akong kabuhayan ma'y salat
Mapagpala Mong kamay, siya ay iaangat

Oh sa mundo kahirapan man nagbabanta sa'yo
Pananalig mo ay huwag ibibitaw kay Kristo
'Pagkat Siya ay tapat na nagbibigay sa'yo
Ng mga pangangailangan mo.

Home