Bubuksan Kong Muli ang Puso Ko Sa'yo

Tiyak na ba ako sa patutunguhan ko
Kung ang buhay ko'y matapos dito sa mundo
Masumpungan Mo (nagampanan ko) kaya
Ang buhay na tulad Sa'yo
O ako'y tuluyan nang nalayo sa kalooban Mo

Ayokong malayo Sa'yo
Ayokong mawalay sa piling Mo
Bihaging muli ang damdamin ko
Nang kalooban Mo
(Ako'y sumasamo)
Ayokong malayo Sa'yo
Ayokong mabigo ang nais Mo sa buhay ko
Buksan Mong muli ang puso ko Sa'yo

Kung makita ba kita
Masusumpungan ang iyong mukha,
Ano kaya ang aking madarama?
Makilala Mo kaya na ako ang sinisinta
Kung buhay Mo sa'kin ay di na makita

Baguhin Mo, linisin Mo
Ang puso kong nalayo Sa'yo
Muling ibalik ang dating hibik
Ang pusong Sa'yo'y sabik
Ito ang sambit

Bubuksan kong muli
Bubuksan kong muli ang puso ko Sa'yo

Home