Dakilang Diyos

Kalul'wa ko'y Iyong pinupuspos
Dakilang Diyos, Dakilang Diyos
Kalul'wa ko'y may awit may lugod,
Dakila Ka, Panginoon.

Home