Dios ang Tinugdan ning Tanan

Para kanimo ang himaya
Para kanimo ang pagdayeg
Para kanimo ang kusog
Para kanimo ang dungog (2x)

O Dios Ikaw, Ikaw
Ang tinugdan ning tanan
Sa matag-adlaw sa among
Mga panginahaglan
O Dios Ikaw ang dalangpanan
Kay Ikaw man ang tinugdan ning tanan.

Para sa Iyo'y kaluwalhatian
Para sa Iyo'y aming papuri
Para sa Iyo'y aming lakas
Tanging sa Iyo ang dangal (2x)

O Dios Ikaw, Ikaw
Ang pinagmulan
Bawat araw, Ikaw
Aming kailangan
O Dios Ikaw aming kanlungan
Ikaw ang pinagmulan ng lahat

Home