Diyos Ikaw ay Karapat-dapat

Ikaw ang aking kanlungan
at kapayapaan
Ang dulot Mo ay pag-asa
Tugon ko'y pagsamba
Pasani'y naglalaho
Sa'ting pagtatagpo
Ang buong puso at buhay
Sa'Yo'y iaalay.

Diyos ikaw ay karapat-dapat
Pag-alayan ng pagsamba
Pagmamahal at pagdakila
Alay sa'Yo, aming Ama.
Diyos ikaw ay karapat-dapat
Pag-alayan ng pagsamba
Aming hangarin
Ang Ikaw ay sambahin.

Home