Don't Grow Weary (Tagalog)

Huwag mapagod sa paglilingkod
Huwag susuko sa sanlibutan
Huwag magduda o magpadaya
Ipagpatuloy alam mong tama

Huwag mapagod sa paglilingkod
Huwag susuko sa sanlibutan
Huwag magduda o magpadaya
Ipagpatuloy alam mong tama

Pagkat may panahon ng pagsubok
Ngunit para ito sa ikatatatag
Pagkat tayo ay may pangako
Dalisay na buhay ng Panginoon

Manatili sa pananalangin
Huwag paagos sa kamunduhan
Huwag matakot o manlumo
Ipagpatuloy alam mong tama

Pagkat may panahon ng pagsubok
Ngunit para ito sa ikatatatag
Pagkat tayo ay may pangako
Dalisay na buhay ng Panginoon

Huwag mapagod sa paglilingkod
Huwag susuko sa sanlibutan
Huwag magduda o magpadaya
Ipagpatuloy alam mong tama

Manatili sa pananalangin
Huwag paagos sa kamunduhan
Huwag matakot o manlumo
Ipagpatuloy alam mong tama

Kalimutan na ang hadlang
Ipagtiwala na ang lahat
Ilaan ang buhay mo kay Kristo
Lumakad ng matuwid balakid ay iwaksi
Patunayan mong ikaw ay may pamanang

Di nasisira o naluluma
Di ba't si Kristo sayo ay nagwika
Pagtitiwala ang nais Niya
di kita iiwan, ni pababayaan kailanman.

Kalimutan na ang hadlang
Ipagtiwala na ang lahat
Ilaan ang buhay mo kay Kristo
Lumakad ng matuwid balakid ay iwaksi
Patunayan mong ikaw ay may pamanang

Di nasisira o naluluma
Di ba't si Kristo sayo ay nagwika
Pagtitiwala ang nais Niya
di kita iiwan, ni pababayaan kailanman.

Home