Hanggang sa Araw na Yaon

But until then my heart will go on singing
Until then with joy I'll carry on
Until the day mine eyes behold the city
Until the day God calls me home

Nasis'yahan kung aking maalala
Kahirapan ay pansamantala
Sa daang tungo sa kaitaasan
Hindi ritong tunay kong tahanan

Hanggang doon, ang puso ko'y aawit
Hanggang doo'y magpapatuloy
Hanggang sa aking sapitin'yong langit
Sa piling ng Diyos hahantong

Magwawakas lahat ng kayamanan
Dito sa daigdig pawang hiram
At ang lahat ng mga suliranin
Ngiti ang siyang do'n sa'ti'y dadalhin.

Hanggang doon, ang puso ko'y aawit
Hanggang doo'y magpapatuloy
Hanggang sa aking sapitin'yong langit
Sa piling ng Diyos hahantong

Sanlibutan sa Kaniyang pagsisikap
Maaaring magwawakas sa hirap
Kalulwa ko'y sa kanya naghihintay
Na paglaya sa langit ang buhay

Hanggang doon, ang puso ko'y aawit
Hanggang doo'y magpapatuloy
Hanggang sa aking sapitin'yong langit
Sa piling ng Diyos hahantong

Umaawit ang puso ko sa tuwina,
May pagsubok sa aki'y dumarating;
'Pagkat batid ko'y tanda lamang
na ang mundo'y di ko tahanan

Hanggang doon, awit ko'y iaalay
Hanggang doon, sakabilang buhay
Na kung saan, luha ay mapaparam
Sa piling ng Dios na banal

Yaman dito, lilipas, maglalaho
Pagkat hiram na pansamantala
Ginto't pilak na makapangyarihan
Sa langit ay yagit ang katulad

Hanggang doon, awit ko'y iaalay
Hanggang doon, sakabilang buhay
Na kung saan, luha ay mapaparam
Sa piling ng Dios na banal

Home