Hanggang sa Araw na Yaon (Ladies CHoir)

Nasis'yahan kung aking maalala
Kahirapan ay pansamantala
Sa daang tungo sa kaitaasan
Hindi ritong tunay kong tahanan

Hanggang doon, ang puso ko'y aawit
Hanggang doo'y magpapatuloy
Hanggang sa aking sapitin 'yong langit
Sa piling ng Diyos hahantong

Magwawakas lahat ng kayamanan
Dito sa daigdig pawang hiram
At ang lahat ng mga suliranin
Ngiti ang siyang do'n sa'ti'y dadalhin.

Sanlibutan sa Kaniyang pagsisikap
Maaaring magwawakas sa hirap
Kalulwa ko'y sa kanya naghihintay
Na paglaya sa langit ang buhay

Home